NEWS & EVENTS

September 28, 2016

น้ำมันเครื่องเป็นตัวหล่อเย็นให้ปั๊มลม (coolant)

น้ำมันเครื่องเป็นตัวหล่อเย็นให้ (coolant) ปั๊มลม ในกระบวนการอัดอากาศ

ในกระบวนการอัดอากาศนั้น จะเกิดความร้อนขึ้นโดยธรรมชาติ ยิ่งอัดมากยิ่งร้อนมาก ไม่เกี่ยวกับการเสียดสีใดๆ ความร้อนที่เกิดขึ้นอาจสูงถึง 200 องศาเซลเซียส น้ำมันที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงภายในหัวสกรู จะเป็นตัวนำความร้อนนั้นไประบายทิ้ง เหมือนน้ำระบายความร้อนของรถยนต์ โดยน้ำมันจะถูกดูดหมุนเวียนเอาความร้อนออกมา ระบายทิ้งลงที่แผงคูลเลอร์ (เหมือนหม้อน้ำรถยนต์) น้ำมันที่ดีต้องมีคุณสมบัดซึมซับความร้อนได้เร็ว แต่สามารถคายความร้อนได้เร็วเช่นกัน ความร้อนในหัวสกรูจะเป็นตัวทำลายทุกสิ่ง ทั้งความข้นใสของน้ำมัน และความเป็นฟิล์มหรืออายุการใช้งานของน้ำมัน หากการหล่อเย็นไม่ดีก็คือ ประสิทธิภาพการซีลและการหล่อลื่นจะลดลงนั่นเอง การใช้น้ำมันที่มีความข้นใสที่ต่ำ จะช่วยให้การไหลเวียนน้ำมันได้ดีกว่า ระบายความร้อนได้ดีกว่า แต่ความเป็นซีลจะต่ำกว่า เราจึงต้องใช้น้ำมันให้เหมาะสมกับเครื่อง ปัจจุบันแผงระบายความร้อนก็ถูกผลิตให้เล็กลง การใช้น้ำมันที่ไม่ดีจะทำให้เครื่องร้อนในทันที ตัวอย่างเช่น ปั๊มลมบางรุ่น ต้องใช้น้ำมันชนิดสังเคราะห์เท่านั้น หากใช้ผิดชนิดจะเกิดโอเวอร์ฮีทและหยุดการทำงานทันที

รูปด้านบน เส้นสีเขียว คือวงจรการไหลเวียนของน้ำมันเครื่องในปั๊มลม ซึ่งต้องไหลมาระบายความร้อนที่แผงระบายความร้อน หากใช้น้ำมันเครื่องไม่ดี ทนต่อความร้อนไม่ได้ น้ำมันเครื่องจะเกิดเป็นยางเหนียว เหมือนกับยางมะตอยเกาะที่ผนังท่อ ผนังคูลเลอร์ จะยิ่งทำให้ระบบการระบายความร้อนไม่ดี และเกิดโอเวอร์ฮีท

อ่านคุณสมบัติน้ำมันกับปั๊มลมอื่นๆ

รายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง

Air Compressor , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,