NEWS & EVENTS

September 27, 2016

น้ำมันเครื่องทำหน้าที่เป็นตัวซีลปั๊มลม (sealant)

น้ำมันเครื่องทำหน้าที่เป็นตัวซีล (sealant) ให้กับเครื่องปั๊มลมต่างๆ

เครื่องปั๊มลมระบบโรตารี่ออยฟลัด ได้แก่ เครื่องปั๊มลมสกรูคู่ เครื่องปั๊มลมสกรูเดี่ยว เครื่องปั๊มลมโรตารี่เวน และเครื่องปั๊มลมสโครล เครื่องปั๊มลมเหล่านี้ จำเป็นต้องมีน้ำมันหล่อเลี้ยงในห้องอัดอากาศ โดยใช้น้ำมันเป็นตัวซีลระหว่างโลหะกับโลหะ คือ ระหว่างสกรูตัวผู้กับตัวเมีย ระหว่างตัวสกรูกับเสื้อสกรู ฯลฯ การซีลคือการอุดรอยต่อที่อยู่ระหว่างโลหะกับโลหะเนื่องจากตัวสกรูกับเสื้อสกรู ไม่ได้แนบกันสนิท ยังมีช่องห่างเล็กน้อย (ไม่สามารถทำให้สนิทกันได้ 100%) และเมื่อมีช่องว่างก็คือมีรูรั่ว เครื่องปั๊มลมจะไม่สามารถอัดลมได้เลย หรือได้ลมน้อย เพราะอัดเข้าก็รั่วไหลออกรอบๆสกรูหมด ดังนั้นจึงใช้น้ำมันที่มีความข้นเพียงพอไปอุดรอยต่อเหล่านั้น เครื่องปั๊มลมจึงสามารถอัดลมได้ ดังนั้นประสิทธิภาพของน้ำมัน จะมีผลต่อประสิทธิภาพการอัดลมโดยตรง ถ้าหากเราใช้น้ำมันไม่ถูกต้อง การทำลมก็ได้น้อย อันเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานโดยตรงทีเดียว

อ่านคุณสมบัติน้ำมันกับปั๊มลมอื่นๆ

รายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง

Air Compressor , , , , , , , , , , , , ,