NEWS & EVENTS

September 30, 2016

น้ำมันเครื่องต้องมีจุดวาบไฟสูง และ ดัชนีความข้นใสสูง

น้ำมันเครื่องของปั๊มลมต้องมีจุดวาบไฟสูง และ ดัชนีความข้นใสสูง

น้ำมันเครื่องต้องมีจุดวาบไฟสูง 

จุดวาบไฟ คือ อุณหภูมิที่ทำให้น้ำมันเปลี่ยนเป็นไอ พร้อมที่จะลุกวาบเมื่อมีประกายไฟ ข้อนี้จึงเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยตรง  การพร่องของน้ำมันเครื่อง หรือหมดเร็วไปด้วย เกิดจาก การระเหยของน้ำมันเครื่อง น้ำมันที่ดีต้องมีจุดวาบไฟสูง ยิ่งสูงยิ่งดีครับ ปกติจุดวาบไฟจะอยู่ประมาญ 160-320 องศาเซลเซียส

น้ำมันเครื่องต้องมีดัชนีความข้นใสสูง

ดัชนีความข้นใส คือ ค่าความคงตัวต่ออุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะปั๊มลมอาจเริ่มทำงานที่อุณภูมิ 32 องศาเซลเชียส อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไปจนถึง 100 องศาเซลเซียส น้ำมันที่ดี ต้องคงความข้นใส หรือความหนืดไว้ ให้เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย โดยส่วนใหญ่เมื่ออุณภูมิสูงขึ้นความข้นใสก็จะลดลง เมื่อความข้นใสลดลง ความเป็นซีลและฟิล์มก็ลดลง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้จำหน่ายไม่ค่อยมีข้อมูลนี้ ทำให้เราตัดสินใจในการเลือกซื้อยากขึ้นไปอีก

ภาพเปรียบเทียบความข้นใสของน้ำมันเครื่องทั้ง 2 ชนิด ที่อุณหภูมิเท่ากัน เมื่อรินน้ำมันจากถ้วยแก้ว ในเวลาเท่ากัน น้ำมันที่มีความข้นใสต่ำจะไหลหมดถ้วยก่อน ภาพนี้บอกได้แต่เพียงค่าความข้นใส (viscosity) ที่อุณหภูมิหนึ่งเท่านั้น ส่วนค่าดัชนีความข้นใส (viscosity index) คือความข้นใสที่อุณภูมิต่างๆ ดูที่ภาพถัดไปครัล

 

ภาพนี้แสดงการเปลี่ยนค่าความข้นใสของน้ำมันเครื่อง ที่อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ ค่าความข้นใสจะลดลงเรื่อยๆ พูดง่ายๆก็คือ เมื่อน้ำมันเครื่องเริ่มร้อนขึ้นๆ ความหนืดมันลดลงๆ น้ำมันจึงไหลออกจากถ้วยแก้วเร็วขึ้น แต่ดูน้ำมันเครื่องสีฟ้า อุณหภูมิ 0-100 ความหนืดลดลงนิดเดียว แต่น้ำเมื่อมันเครื่องสีม่วง ความหนืดลดลงอย่างรวดเร็ว ตรงนี้ก็คือ ดัชนีความข้นใสของนำ้มันเครื่องสีฟ้า มีค่าสูงกว่า ของน้ำมันเครื่องสีม่วงนั่นเอง

อ่านคุณสมบัติน้ำมันกับปั๊มลมอื่นๆ

รายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง

Air Compressor , , ,