NEWS & EVENTS

September 27, 2016

น้ำมันเครื่องกลายเป็นวานิช

หัวฉีดน้ำมันเครื่องปั๊มลมมียางเหนียวเหมือนน้ำมันวานิช

อุณหภูมิน้ำมัน ที่เครื่องวัดหน้าเครื่องอาจจะอ่านได้ 85 องศาเซลเชียส แต่อุณหภูมิในหัวสกรูอาจสูงกว่านั้นมาก โครงสร้างโมเลกุลที่ซับซ้อนของส่วนผสมในน้ำมันเครื่อง เมื่อรวมเข้ากับสารปนเปลื้อนที่มากับลม อาจทำให้ถึงจุดพังทลายของน้ำมันเครื่อง ผลคือ อาจเกิดสิ่งตกค้าง (residue) ไปติดขัดในเคลียแรนซ์สกรู หรือหัวฉีดน้ำมัน เป็นยางเหนียวเหมือนน้ำมันวานิช ซึ่งเกิดได้กับเครื่องปั๊มลมทุกยี่ห้อ ปกติเกิดจากการใช้งานผิดๆหรือการบำรุงรักษาไม่ถูกต้อง

กฏของ Thumb กล่าวว่า “ทุกอุณหภูมิที่เครื่องทำงาน ที่เพิ่มขึ้น 11 องศาเซลเชียส ระยะเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องต้องเร็วขึ้นสองเท่า คือ ถ้าอุณหภูมิตอนที่เครื่องทำงาน เพิ่มขึ้นจากปกติ 11 องศาเซลเชียส อายุน้ำมันเครื่องจะลดลงครึ่งหนึ่ง ระยะแรกของการก่อตัวเป็นวานิช น้ำมันจะมีกลิ่นใหม้ออกมา ซึ่งจะรู้ได้เมื่อเปลี่ยนถ่ายหรือเติมน้ำมัน ตามคู่มือการใช้งาน อย่างไรก็ตามการนำน้ำมันเครื่องไปตรวจวิเคราะห์ก็ควรกระทำ หากน้ำมันเครื่องมีสภาพเป็นกรดและมีค่าความข้นใสเพิ่มขึ้น เป็นการบ่งบอกว่าจะเกิดยางเหนียว ทั้งนี้การวิเคราะห์น้ำมันเครื่องยังสามารถบ่งบอกปัญหาอื่นๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของปั๊มลมได้อีกด้วย

การเกิดวานิชแม้เพียงเล็กน้อยในระบบน้ำมัน จะเป็นตัวเร่งให้เกิดวานิชมากขึ้นในอนาคต และวานิชก็จะกระทบทุกๆส่วนประกอบของปั๊มลมอีกด้วย เช่น อ่างน้ำมัน แผงระบายความร้อน ท่อน้ำมัน เทอร์โมสแตติกวาล์ว กรองน้ำมัน วาล์วตัดน้ำมัน ฯลฯ

วิธีการแก้ไขน้ำยาล้างยางเหนียว (De-vanishing agent) สามารถใช้เติมกับน้ำมันเครื่อง แล้วต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่ เปลี่ยนกรองน้ำมันใหม่ หากมีวานิชหลงเหลือในน้ำมันจะเป็นเหตุให้เกิดวงจรการก่อตัวของวานิชอีกครั้ง

credit ข้อมูล และ รูปภาพ : สิรินแม็คดอทคอม

รายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง

Air Compressor , , ,