NEWS & EVENTS

September 29, 2016

น้ำมันต้องรวมตัวกับอ็อกซิเจนในปั๊มลม

น้ำมันเครื่องต้องมีคุณสมบัติต้านการรวมตัวกับอ็อกซิเจน

การที่น้ำมันต้องหล่อเลี้ยงในห้องอัดลมตลอดเวลา หมายถึงน้ำมันต้องถูกบีบอัดผสมกับอ็อกซิเจนตลอดเวลา สารประกอบบางอย่าง เช่น ไฮโดรคาร์บอน อาจทำปฏิกริยากับอ็อกซิเจน (oxidation) แล้วเกิดสิ่งไม่พึงประสงค์ เช่น กลายเป็นกรดกัดกร่อน กลายเป็นยางเหนียว ซึ่งจะอุดตันทางเดินน้ำมัน อุดตันกรองน้ำมัน ทำให้การไหลเวียนไม่ดี การระบายความร้อนไม่ดี ยิ่งภายใต้อุณหภูมิที่สูง การเกิดปฏิกริยายิ่งเกิดเร็วขึ้นอีกการเกิด oxidation จะทำให้ความเป็นด่างของน้ำมันเครื่องลดลง ก็คือเป็นกรดมากขึ้นเรื่อยๆ ดังที่รู้กันว่า กรดเป็นตัวกัดกร่อนโลหะแทบทุกชนิด เมื่อความเป็นกรดมากขึ้น เราต้องถ่ายน้ำมันทิ้งสถานเดียว ดังนั้นน้ำมันเครื่องที่ดีต้องมีคุณสมบัติต้านการรวมตัวกับอ็อกซิเจน ให้รวมตัวได้ยาก ซึ่งก็คืออายุการใช้งานน้ำมันเครื่องจะยาวนานขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายนั่นเอง

อ่านคุณสมบัติน้ำมันกับปั๊มลมอื่นๆ

รายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง

Air Compressor , ,